Polski Związek Niewidomych
Okręg Zachodniopomorski
KOŁO TERENOWE W DĘBNIE

Witamy serdecznie na stronie Polskiego Związku Niewidomych Koło w Dębnie.

Znajdziecie tu Państwo informacje na temat naszego Koła, oraz wiadomości o naszych bieżących działaniach.

Posiadasz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu ubytku wzroku? Przyjdź! U nas uzyskasz wsparcie i pomoc.

Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której możesz osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju.

Udzielamy porad i informacji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem.

Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia, szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.